Aaskov VVS ApS – Vi leverer fremtidssikrede vand-, varme- og sanitetsløsninger

Kompetencer

Skal badeværelset renoveres? Skal der installeres nyt varmeanlæg? Skal der foretages større eller mindre installationer i virksomheden?

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på opgaver inden for private husstande, boligforeninger, institutioner og virksomheder. Ingen VVS-relaterede opgaver er for store eller for små for os.

Vi udfører VVS-opgaver inden for:

  • Vand, Varme & Sanitet
  • Stokeranlæg / Pillefyr / Biobrændsel
  • Ventilation
  • Solvarme
  • Energirådgivning
  • Projektering
  • Jordvarme
  • Blikkenslagerarbejde
Nyt økonomivenligt træpillefyr

Vi forhandler desuden Danmarks mest solgte træpillefyr fra NBE til konkurrencedygtige priser.

Woody RTB

Woody RTB træpillefyr er udviklet med baggrund i mange års erfaring og produktudvikling. Alle komponenter lige fra kedel til styring er udviklet, produceret og samlet i Danmark hvilket sikre en meget høj og gennemgående kvalitet.

Anlægget er konstrueret som en kompakt installations- og brugervenlig kedelenhed med alle funktioner indbygget i en og samme enhed. Det vil sige, at kedel, pillebrænder, pillesnegl og styring er én integreret enhed på helt ned til 506 mm i bredden.

Woody RTB er udstyret med en lang række standard komponenter og software, som blandt andet understøtter fuldautomatisk anlægsdrift, en lang række 'features' og minimal vedligeholdelse.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.Woody Blackstar

Woody Blackstar 1016 er en kompakt højeffektiv stokerkedel med semirens-funktion og fire røgtrækskanaler for optimal udnyttelse af røggasserne og dermed en effektiv virkningsgrad. Blackstar 1016 er konstrueret med mulighed for brændermontering på begge sider af kedlen hvilket øger flexibiliteten i forbindelse med installation af brænder og magasin.

Woody Blackstar 1016 leveres standard med automatisk semirens af røgkanaler. I toppen af rækken af røgkanaler er der monteres et renseaggregat som via en gearmotor trækker en række lameller op og ned af siderne i røgkanalerne hvorved aske og sodrester falder ned i den store 20 liter askeskuffe. Herved holdes røgkanalerne automatisk rene og manuel rengøring er dermed begrænset til få gange om året. Renseaggregatetbør rengøres én til to gange årligt eller efter behov. Den store 20 liter askeskuffe gør, at den kun skal tømmes efter afbrænding af ca. 2-3 tons træpiller.

Anlæggets høje virkningsgrad stiller krav til korrekte skorstensforhold for at undgå røggaskondensering med løbesod og kedeltæring til følge. Skorstenstrækket bør være min. 5 PA.

Bemærk at denne kedel er godkendt sammen med 10 kW og 16 kW Woody brænder.

Læs mere om træpillefyret på NBE.dk og kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Vi har erfaringer inden for...

Jordvarme, Solvarme, Alternativ energi, woody, scotte, rtb, Kedler, Nybyggeri, Varmepumper, VVS-arbejde, Ventilationsanlæg, Ventilation, Varmeanlæg, Solfangere, Naturgasfyr, Naturgas Installation, Gas, Fjernvarme, Badeværelser, Landbrug, VVS-installatører, Blikkenslagere, Sanitet, Varme, Tagrender, Smedearbejde, Gulvvarme, Vand, Radiatorer, Solvarmeanlæg, VVS-installationsartikler, Fjernvarmeanlæg, Tagarbejde, Blikkenslagerarbejde, Centralvarme

Aaskov VVS ApS
Nørregade 10
7280 Sdr. Felding

CVR: 34899436
Tlf.: +45 2216 4421
Mail: info@aaskovvvs.dk

Vi er medlem af Arbejdsgiverne
Dette er din sikkerhed som forbruger, idet alle Arbejdsgivernes medlemmer er omfattet af DS GARANTI. Læs mere